05 januari, 2007

Op bezoek bij mijn burgemeester.

,,Ik wil in de bres springen voor iedere inwoner"
Zwijndrecht - Willy Minnebo ontvangt iedereen, zelfs mij dus, in zijn burgemeesterskabinet op de tweede verdieping van het administratief Centrum in Zwijndrecht. ,,Dit is niet het gemeentehuis", legt hij uit. ,,Dat bevindt zich in het midden van Zwijndrecht in het historische gebouw."
Willy Minnebo gaat voor de derde keer een ambtstermijn in als burgemeester. Een successtory. Hij was al verkozen als raadslid in 1971 in zijn geboortedorp Burcht, waar hij nog steeds woont en dat zes jaar later zou worden samengevoegd met Zwijndrecht. Raadslid voor de KP (toen met K nu met C), de Kommunistische Partij wel te verstaan. Een beetje in opvolging van zijn vader, die al gemeenteraadslid was in Burcht en later ook in de provincieraad zetelde.
,,We hadden drie zetels van de dertien en waren daarmee de tweede grootste partij van Burcht, na de CVP die in 1971 zes zetels haalde", pronkt hij met de verkiezingsuitslag van toen. ,,Met ons samengaan in een coalitie was toen nog ondenkbaar. Daarom werd door de CVP een meerderheid gevormd met de BSP en de Volksunie, die elk twee zetels hadden."
In 1976, bij de fusie, werd Willy Minnebo nog steeds verkozen op de KP-lijst. Hij zetelde als volbloed communist tot de overgang van 1991 naar 1992, toen het Sovjetrijk ineenstuikte. Minnebo was als het ware de laatste KP'er die in Vlaanderen het licht uitdeed. Hij stapte over naar het toenmalige Agalev en zetelde tot het einde van de legislatuur als onafhankelijke. ,,Mijn keuze voor een andere partij had evengoed naar de SP kunnen gaan", zegt hij eerlijk. ,,Dat ik voor de groenen koos had veeleer te maken met de plaatselijke mensen die van Agalev deel uitmaakten."

Succesverhaal

Bij de daaropvolgende verkiezingen voor de gemeenteraad in 1994 kwam Willy Minnebo op als lijstduwervan Agalev. Hij haalde in één klap 716 stemmen, of het tweede grootste aantal. Er werd een coalitie van vier partijen gevormd, met, naast Agalev, de SP, VLD en Vol Uit (eigenlijk de VU). Meteen kwam de vroegere communist als eerste Agalev-burgemeester in Vlaanderen uit de bus. SP, die zes zetels haalde, liet Minnebo met vier zetels de leiding nemen.
Het effect, zes jaar later, was een beetje als dat van Janssens op 8 oktober in Antwerpen: Minnebo haalde liefst 2.000 voorkeurstemmen en werd opnieuw burgemeester. Ditmaal in een coalitie van Agalev met SP en VLD.
Het succesverhaal kende een absoluut hoogtepunt op 8 oktober jongstleden toen Minnebo als lijsttrekker van Groen! 3.238 voorkeurstemen haalde en zijn partij van zeven naar tien zetels ging. ,,Dat het zo'n formidabele uitslag zou worden, had zelfs ik niet durven denken", becommentarieert hij zijn overwinning. ,,Alleen de uitslag van het Vlaams Belang zet een lichte domper op het resultaat. Die partij wordt in Zwijndrecht de tweede, met een groei van 5 % en een aandeel van 22,57 % tegenover Groen! dat 33,59 procent van de stemmen haalt.
Jubileums
Uiteindelijk kwam, na 8 oktober, een coalitie uit de bus met CD&V dat 15,29 procent haalde en één schepenzetel krijgt toegewezen. Volgens de planning zou het mandaat naar Bruno Byl gaan, maar die kan door omstandigheden niet zetelen en staat zijn schepenambt af aan partijgenoot Theo van Roeyen (Economie, Financiën, Middenstand en Jeugd).
Uiteraard werd Willy Minnebo opnieuw burgemeester. Hij legde op 11 december de eed af en begint aan een derde ambtstermijn. Zijn partij vaardigt verder Chris Vermeulen af als OCMW-voorzitter, die bovendien in het college zal zetelen als schepen van Sociale Zaken. Kris Herremans van Groen! krijgt Sport en Seniorenbeleid. Irene Hoppe volgt Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. André Van de Vijver doet Cultuur, Toerisme en Groenbeleid.
Willy Minnebo neemt er ook Openbare Werken, Begraafplaatsen, Informatie en Burgelijke Stand bij. ,,Ik zegen meestal de huwelijken in en ik ga ook zoveel als mogelijk met bloemen en een cadeaucheque naar gouden, diamanten en andere jubileums. Dat zijn er zeventig tot tachtig per jaar", legt de burgemeester zijn inzet voor de bevolking uit.
Melkkoe
Intussen ligt het bestuursakkoord voor de komende zes jaar vast. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan gratis openbaar vervoer en lage belastingen. ,,Wij willen absoluut die 1 % personenbelasting houden", beklemtoont Minnebo. ,,Verder willen wij een beslissing afdwingen inzake het doorrijden van tramlijn 15 naar de grens Zwijndrecht-Melsele. En mijn geboortedorp Burcht moet een echt Dorp aan de Stroom worden, waar wonen in het groen met uitzicht op de Schelde tegen betaalbare prijzen mogelijk wordt."
,,Ten slotte moeten wij hier ook leven met de industrie. Ik ga niet als een fundi de melkkoe slachten die ons heel veel mogelijkheden geeft om een goed bestuur waar te maken en onze gemeente op moderne wijze uit te bouwen. Ik ging niet naar de verkiezingen als een groene burgemeester, maar als een burgemeester op een groene lijst. En daar wil ik het de komende zes jaar bij houden. Een burgemeester boven de partijen en in de bres voor iedere inwoner.''

Geen opmerkingen: